Het Lab Header

Wie zijn wij? Wat doen wij?

Het LAB is an experimental playground in a worldwide context, set up to study and shape the future of giving more meaning to work and life. It profoundly engages, tinkers and develops with scientists, artists, doctors, theologists and engineers on the many new possibilities of communication, behaviour and existance in the landscape of todays society. The projects are very diverse, ranging from re-visioned daily meetings, and innovative production processes to theatre production, film, books, visionary quests, training and workshops with a range of organisations, in healthcare, sports and business. Het LAB was founded in december 2015.

Neem contact op met Het Lab
Over ons - Het Lab Image

Verbinden is versterken!

Aangenaam. Wij zijn Het Lab.

Het Lab verbindt werelden, niet via de social media, maar via verhalen en het delen van kennis en ervaringen. Verhalen verteld door leiders, die vanuit hun persoonlijke drive, ambitie en achtergrond, verantwoordelijkheid nemen en/of hebben genomen, om veranderingen te realiseren. Leiders die graag met u en/of uw leidinggevenden in gesprek gaan om leiderschapsdilemma’s te verkennen en samen te komen tot keuzes passend bij u en/of uw organisatie. Er zijn tenslotte meerdere wegen die naar Rome leiden. Dit gemeenschappelijke proces leidt tot uw eigen keuzes. Onze mensen hebben verschillende achtergronden vanuit een diversiteit van branches. Hierbij kunt u denken aan onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, sport en het (interrnationale) bedrijfsleven. Het opzetten van een andere bril, geeft nieuwe vergezichten. Op uw verzoek verzorgen we inspiratiesessies, begeleiden we themasessies, heidagen of leiden dialogen.

Het Lab Founder: Drs. J.G. (Koos) Stienstra.
Drs. J.G. (Koos) Stienstra.

Directeur van Intraverte, een landelijke opererend multidisciplinair paramedisch praktijk, gespecialiseerd in begeleiding van kinderen met afstemming tussen zorgverleners en cliënten. Daarnaast ontwikkelde hij in de afgelopen jaren in samenwerking met de Belastingdienst, de NS, ABN-AMRO en tal van andere organisaties baanbrekende programma’s rondom Leiderschap, Samenwerking en organisatieontwikkeling. In mijn opleiding verdiepte ik me ooit in geld (economie) en God (vergelijkende Literatuur- en Godsdienstwetenschappen). De combinatie van deze twee invalshoeken geeft verrassende input aan de ontwikkeling van organisaties

Het Lab Founder: H(enk). Norder. M.E.S.
H(enk). Norder. M.E.S.

Het Lab inspireerde mij om na te denken over leiderschap. Toen bleek dat mijn handelen ontstaat uit ambitie, betekenisvol bezig willen zijn en uitdagingen aangaan. Als leerkracht, directeur, onderwijs bestuurder en nu als ondernemer en partner bij Penta Rho heb ik altijd mijn idealen nagestreefd. Met vallen en opstaan. Via t Lab wil ik mijn ervaringen delen via mijn verhalen over idealen, belangen, keuzes en inspiratie.

Het Lab Founder: Dr. E.J.G.M. (Robert) Pierik.
Dr. E.J.G.M. (Robert) Pierik.

Is opgeleid tot chirurg in Rotterdam na aldaar zijn artsenbul te hebben behaald (cum laude). Hij is medisch specialist sinds 1996 en is een jaar later gepromoveerd. Hij is medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, bestuurslid en voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en oud-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde. In 2009 werd hij verkozen tot beste opleider van Nederland. Hij is een veelgevraagd spreker op symposia en congressen over thema’s rond leiderschap, samenwerking en innovatie. Tevens is hij schrijver van het boek ‘Proud to be an Eagle’(2014)

Het Lab Founder: Ir. G(erard) van Santen MBA
Ir. G(erard) van Santen MBA

Gerard is iemand die samenwerken én ondernemen tot kunst heeft verheven. Sinds 2003 is hij eindverantwoordelijk leidinggevende in grote en middelgrote organisaties op het snijvlak van publiek en privaat. Als bestuurder van een door hem ontwikkelde coöperatie ‘vindt hij de democratie opnieuw uit’. Heeft als bakkerszoon als geen ander in complexe situaties oog voor de verschillende smaken, klanten en verbindt die tot de juiste, smaakvolle mix. En dat er maandag gewoon weer brood op de plank moet liggen. Als individueel coach én als architect van transities beschikt hij over scherpe analyse, grote creativiteit, empathisch vermogen en bovenal zeer veel ervaring.

Het Lab Founder: Helen Koot
Helen Koot

Behalve te werken in haar eigen praktijk als  logopediste werkt Helen al jarenlang als docente aan onder andere  Hogeschool Windesheim, Het Seminarium voor Orthopedagogiek, de Politieschool en Momenteel coördineert ze onderwijs en zorg in de Overbetuwe. In al deze werkzaamheden is gebleken hoe belangrijk in relatie en organisatie de communicatie is en hoe door een optimale samenwerking creativiteit en werkplezier tussen mensen gemobiliseerd wordt. In beweging komen in een organisatie vraagt om een goede hoogwaardige communicatie. . Helen is Expert en specialist in communicatie, specialist in relatie kwaliteit in organisaties en gecertificeerd dialoogprocesbegeleider.

Het Lab Founder: Drs. H(ans) Debets
Drs. H(ans) Debets

Al ruim 20 jaar directeur in verschillende zorg- en business bedrijven.

Altijd geïnteresseerd in verandering, op zoek naar het snijpunt van oud (en bewezen) en nieuw. Verandering is van alle tijden en gaat continu door, of je wilt of niet. Dus stel de vraag: wat kan anders? En wat is de rol van de mens in zo’n transitie omgeving. Die gaat immers zelf ook door een transitie (bv. leeftijd brengt verschillende inzichten mee, ICT ontwikkelingen, leiderschapseisen). Het LAB biedt de mogelijkheid als spiegel te fungeren.

Hans biedt  op een ontspannen maar intense manier managementcoaching en begeleiding bij verandering

Het Lab associates

Voor het opzetten van een cruciale ontwikkeling kan het van belang zijn dat een organisatie en haar medewerkers de wereld in het algemeen en de eigen organisatie en werkzaamheden in het bijzonder, eens door een verrassende bril bekijken.

Daartoe hebben we pool van ascociates en friends opgezet. vele malen lieten ze het publiek verbluft, verbaasd, maar altijd tot in de tenen geïnspireerd achter.

toonaangevende sprekers uit de sport, art&design, top medici en wetenschappers, onderwijskundigen en voorlopers uit het Webland!

Referenties delen we uiteraard op verzoek met u.

Het Lab Image

De werkwijze van Het Lab.

Het Lab werkt met specifieke, doelgerichte interventies. Interventies die uw organisatie “aan het denken zet”. En bovenal in de gewenste beweging brengt. Hierbij kunt u denken aan een inleiding bij de start van een veranderingstraject, een inspiratiesessie op een personeelsdag, maar ook een begeleide dialoog op momenten dat het niet zo goed loopt binnen uw organisatie. Ook verzorgen wij inleidingen voorafgaand aan hei(mid)dagen, diners of werkbesprekingen. Inmiddels zijn op veel plaatsen ervaringen opgedaan met de werkwijze van Het Lab. Belangrijkste pluspunt naast de inspiratie is de andere blik die wij meenemen. Juist het denken buiten de eigen kaders, zorgt voor nieuwe kansen en perspectieven.

Natuurlijk kan het voorkomen dat na deze doelgerichte interventie(s) een vraag voor een vervolgtraject opkomt. Het Lab werkt samen met een aantal gerenommeerde bureaus, waarin wij dergelijke vragen kunnen neerleggen. - High End Coaching - voor leiders bieden we de juiste gesprekspartners, namelijk ervaren leiders die weten wat teleurstelling en succes is en aantoonbaar geleerd hebben van voor en tegenspoed.

Op aanvraag zijn referenties verkrijgbaar van eerdere samenwerkingspartners, alsook is het mogelijk een vrijblijvende, oriënterende eerste afspraak met ons te maken.

Het Lab Image

Use Cases Het Lab.

Het Lab heeft de afgelopen jaren een keur aan organisaties en medewerkers begeleid bij cruciale ontwikkelingen. Het betrof organisaties in het onderwijs, industrie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Op verzoek sturen we u de betreffende referenties.

Carrousel of hidden thoughts and solutions.

‘Het Lab’ biedt organisaties de mogelijkheid ongekende en gevarieerde denkkracht op te wekken en te benutten.

Wanneer er sprake is van een taaie problematiek is de oplossing vooraf niet te benaderen via de bekende paden.

We bieden hiervoor een carrousel van perspectieven (iedere deelnemer bezoekt tijdens de sessie 3 tot 4 specialistenstations voor een speeddate van 20 minuten). Ingeleid vanuit een variatie aan disciplines krijgt u in zeer korte tijd een gegarandeerd nieuwe ontnuchterende kijk aangereikt. Een dergelijke speeddate is met specialisten (zie het LabTeam hierboven) uit de oliehandel, academische gezondheidszorg, agrarische sector en onderwijs, die in hun metier hebben bewezen in complexe situaties veranderingen te kunnen realiseren met hoge impact.

Direct aansluitend op de parallelle speeddates volgt een betrokken gesprek waarin de nieuwe inzichten worden gedeeld, gefileerd en aangereikt.

Laat u in 3 uur inspireren en met inzichten verrijken.


Professionele Kwetsbaarheid

de afgelopen maanden hebben we veel aandacht gekregen voor dit programma (1-3 dagdelen): Professionals maken de hele dag door keuzes, dat zijn vrijwel altijd de juiste keuzes .... vrijwel altijd...

in het programma onder andere:

Inleiding Robert Pierik over fouten maken in de chirurgie praktijk die beslissend zijn voor leven en dood (met een korte film) 

aansluitende dialoog: 

iedere professional staat voortdurend voor keuzes, dat zijn bijna altijd juiste keuzes.

Wat als dit niet zo is? Hoe je er zelf mee om ? hoe ga je om met de ‘slachtoffers’, hoe deal je met je omgeving, hoe dealt je omgeving met jou?

overige programma onderdelen:

Hoe voer je de lastige gesprekken?

verwerken van fouten

Hoe voorkom je een blame en shame cultuur?

wat is er nodig voor een lerende organisatie?

wat is de gewenste cultuur?

in overleg besteden we aandacht aan voor de organisatie actuele en concrete onderwerpen

het programma heeft de afgelopen maanden op indrukwekkende wijze bijgedragen aan ontwikkelingen in organisaties in de gezondheidszorg, overheid en onderwijs. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact op met Het Lab.